منوی اصلی
مطالب پیشین
موضوعات وبلاگ
لینک دوستان
نویسندگان
درباره

آرشیو مطالب
صفحات مجزا
لوگوی دوستان
ابزار و قالب وبلاگ
سامانه پیامکی وبلاگ
ابزار و قالب وبلاگ
اینستاگرام
ابزار و قالب وبلاگ
کاربردی

Other Languages
وضعیت یاهو مذهبی

به نام خداوند بخشنده و مهربان

ضمّه :

علامت ضمّه بالای حرف قرار می گیرد، و به همراه حرف و با یک ضرب خوانده می شود.

به حرفی که ضمّه دارد، مضموم می گویند.

در زبان فارسی به ضمّه «پیش» می گویند.

نکته: صدای ضمّه ــُـ در زبان فارسی، ( اُ ) می باشد و در زبان عربی ( او ) می باشید. پس به جای تلفّظ حروف به صورت اُ بـُ تـُ ثـُ ... آنها را او - بو - تو - ثو ... بخوانید.

با ما همراه باشید در ادامه مطلب...برچسب ها : آموزش روخوانی

به نام خداوند بخشنده و مهربان

کسره:

علامت کسره زیر حرف قرار می گیرد، و به همراه حرف با یک ضرب خوانده می شود.

به حرفی که علامت ــِـ دارد، مکسور می گویند.

در زبان فارسی به کسره ، « زیر » می گویند.

نکته: صدای کسره ــِـ در فارسی ( ئِه )، و در زبان عربی ( ئِی ) می باشد. پس به جای تلفظ حروف به صورت اِ بـِ تـِ ثـِ .... آنها را إی بی تی ثی .... بخوانید.

با ما همراه باشید در ادامه مطلب...برچسب ها : آموزش روخوانی

به نام خداوند بخشنده و مهربان

صداهای کوتاه شامل سه صدای فتحه، کسره و ضمّه است.

فتحه:

علامت فتحه، بالای حرف قرار می گیرد، و به همراه حرف با یک ضرب خوانده می شود.

در زبان فارسی به فتحه، « زَبَر » می گویند.

به حرفی که علامت ــَـ دارد، مفتوح می گویند.

اکنون حروف الفبا را با علامت فتحه بخوانید:

با ما همراه باشید در ادامه مطلببرچسب ها : آموزش روخوانی