پژوهشی در سوره های قرآن

-------------------------------------------------------------

سوره النصر:

به معنى یارى کردن و نام صد و دهمین سوره قرآن مجید است. نام این سوره از آیه اوّل آن گرفته شده است. در این سوره خداوند بشارت و نوید پیروزى عظیمى را به رسول خدا مى دهد که به دنبال آن مردم گروه گروه به دین خدا وارد مى شوند. این سوره در مکّه نازل شده و 3 آیه دارد.

عن أبى عبدالله قال: من قرأ اذا جاء نصرالله والفتح فى نافلة أو فریضة نصره الله على جمیع أعدائه، و جاء یوم القیامة و معه کتاب ینطق، قد أخرجه الله من جوف قبره، فیه أمان من جسر جهنم، و من النار، و من زفیر جهنم، فلایمر على شىء یوم القیامة الا بشره و أخبره بکل خیر حتى یدخل الجنة، و یفتح له فى الدنیا من أسباب الخیر ما لم یتمنّ و لم یخطر على قلبه.(1)

"امام صادق فرمود: هر کس سوره "اذا جاء نصر الله و الفتح" را در نماز مستحب یا واجب خود بخواند خداوند وى را علیه همه دشمنانش یارى فرماید، و روز قیامت با نامه گویا که خداوند از قبر او بیرون آورده باشد به محشر آید، و آن امان نامه اى است براى عبور از پل دوزخ و از آتش و خروش آن، و در آن روز بر هیچ چیز نگذرد جز اینکه وى را بهر خیر و نیکى مژده دهد تا اینکه داخل بهشت گردد، و در این جهان درهاى خیر به روى او بازگردد آنقدر که هرگز آرزو نداشته، و بر قلبش خطور نکرده بوده."

-------------

1- ثواب الاعمال 114

-------------------------------------------------------------

سوره المسد:

نام صد و یازدهمین سوره قرآن مى باشد. و نام این سوره از آیه پنجم آن گرفته شده است. در این سوره حمله شدیدى با ذکر نام به یکى از دشمنان اسلام و پیامبر در آن عصر و زمان یعنى ابولهب شده است و اشاره مى کند که او و همسرش هر دو اهل دوزخ هستند. این سوره در مکه نازل شده و 5 آیه دارد. نامهاى دیگر این سوره ابى لهب و تبّت مى باشد.

عن بعض أصحاب أبى عبدالله قال: اذا قرأتم (تبت یدا أبى لهب و تب) فادعوا على أبى لهب فانه کان من المکذبین الذین یکذبون بالنبى و بما جاء به من عندالله عزوجل.(1)

"از یکى از اصحاب حضرت صادق روایت شده که آن حضرت فرمود: هر گاه سوره "تبّت یدا أبى لهب" را تلاوت کنید بر أبو لهب نفرین کنید زیرا وى از جمله تکذیب کنندگان بود که پیغمبر را با آنچه از جانب حق آورده بود تکذیب مى نمود."

-------------

1- همان 115

-------------------------------------------------------------

سوره الاخلاص:

به معنى پاک و خالص کردن (پاک و خالص کردن اعتقادات از هر گونه شرک) و نام صد و دوازدهمین سوره قرآن مجید مى باشد و اسم آن از معناى سوره گرفته شده است. این سوره چنان که از نامش پیداست از توحید پروردگار و یگانگى او سخن مى گوید. نام دیگر این سوره توحید مى باشد. این سوره در مکه نازل شده و 4 آیه دارد.

عن أبى عبدالله قال: من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلایدع أن یقرأ فى دبر الفریضة بقل هو الله أحد، فانه من قرأها جمع الله له خیر الدنیا و الآخره، و غفر الله له و لوالدیه و ما ولداً.(1)

"امام صادق فرمود: هر کس به خدا و روز جزا ایمان دارد خواندن "قل هو الله أحد" را بعد از نمازهاى واجب خود ترک نکند زیرا هر که بعد از نماز آنرا تلاوت کند خداوند خیر دنیا و آخرت را براى او فراهم آورد، و او و پدر و مادرش و فرزندان پدر و مادرش را هم بیامرزد."

قال رسول الله: أیعجز أحدکم أن یقرأ کل لیلة ثلث قرآن؟ قالوا: و من یطیق ذلک؟ قال: قل هو الله أحد ثلث القرآن.(2)

رسول خدا فرمود: آیا نمى توانید یک سوم قرآن را هر شب بخوانید؟ گفتند: که مى تواند ثلث قرآن را هر شب بخواند؟ حضرت فرمود سوره "قل هو الله أحد" ثلث قرآن است یعنى ثواب ثلث قرآن دارد.

عن أبى عبدالله قال: قال رسول الله: من قرأ سورة قل هو الله أحد مرة فکأنما قرأ ثلث قرآن و من قرأها مرتین فکأنما قرأ ثلثى القرآن و من قرأها ثلاث مرات فکأنما قرأ القرآن.(3)

"از امام صادق روایت شده که: هر کس یک بار سوره توحید را بخواند مثل آن است که یک سوم قران را خوانده باشد و هر کس دوبار بخواند مثل آن است که دو سوم قرآن را خوانده باشد و هر کس سه بار بخواند مثل آن است که همه قرآن را خوانده باشد."

جاء رجل الى رسول الله فقال: إنى أحب هذه السورة قل هو الله أحد فقال رسول الله: حبّک إیّاها أدخلک الجنة.(4)

"شخصى خدمت رسول خدا آمد و گفت: سوره توحید را دوست دارم. حضرت فرمود: دوست داشتن تو این سوره را، تو را داخل بهشت مى کند."

و عن عبدالله بن حبیب أن النبى قال له: اقرأ قل هو الله أحد و المعوذتین حین تصبح و حین تمسى ثلاثاً یکفیک من کل شىء.(5)

"از رسول خدا نقل شده که به عبدالله بن حبیب فرمود: سوره توحید و قل اعوذ برب الناس و قل أعوذ برب الفلق را صبح و شام بخوان کفایت مى کند تو را از هر چیزى."

-------------

1- همان

2- معانى الاخبار 191

3- المحاسن 153

4- الدر المنثور 6/609-616

5- همان

-------------------------------------------------------------

سوره الفلق:

به معنى شکافتن و سپیده صبح است و نام صد و سیزدهمین سوره قرآن مجید مى باشد و نام این سوره از یک آیه آن گرفته شده است. محتواى این سوره تعلیماتى است که خداوند به پیامبر و به مسلمانان براى پناه بردن به خدا از شر همه اشرار مى دهد. این سوره در مکه نازل شده و 5 آیه دارد.

قال رسول الله اقرؤا بالمعوذات فى دبر کل صلاة.(1)

"رسول خدا فرمود: بعد از هر نماز معوذتین "سوره قل أعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس" را بخوانید."

قال رسول الله: من أحبّ السور الى الله قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس.(2)

"رسول خدا فرمود:"قل اعوذ برب الفلق" و "قل اعوذ برب الناس" را خداوند بیشتر از هر سوره اى دوست مى دارد."

-------------

1- الدر المنثور 6/416-417

2- همان

-------------------------------------------------------------

سوره الناس:

به معنى مردم و نام صد و چهاردهمین سوره قرآن مجید است و نام آن از آیه اوّل آن گرفته شده است. این سوره به پیامبر به عنوان پیشوا و رهبر الهى دستور مى دهد که از شر همه وسوسه گران به خدا پناه ببرد که ربّ و ملک و اله مردم است. این سوره در مکّه نازل شده و 6 آیه دارد و آخرین سوره قرآن است.

قال رسول الله لعقبة بن عامر: اقرأ بقل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس فانهما أحب القرآن الى الله.(1)

"رسول خدا به عقبة بن عامر فرمود: "قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس" را بخوان همانا که محبوبترین سوره هاى قرآن هستند نزد خداوند."

-------------

1- همان

/ 3 نظر / 30 بازدید
سعید

سلام بر سید بزرگوار.وب معناداری ساختی ،برایت آرزوی موفقیت دارم. وقت کردی یک سر به گلخانه فکر حقیر بزن و یادداشتی را با عنوان: پرسش از اهالی قرآن پژوه، از نظر بگذران و در صورت تمایل پاسخ بده. سپاسگزار خواهم شد اگر پاسخ دهید.

سعید

از حضور سبز سیدی ات سپاسگزارم لینک ت کردم . در صورت امکان به پرسش از اهالی قرآن پژوه نیز پاسخ دهید و برای سایر دوستان قرآن پژوه نیز مطرح فرمایید.ممنون

عاشق خدا

همیشه باید به انرژی های مثبت فکر کرد، به هدفهای مثبت ، به آینده های قشنگ، آنچه در مغزتان میگذرد، جهانتان را می آفریند … "انیشتن" ............... سلام..ممنون از حضورتون..لینک شدید