آداب قرآن


1 - انسان مشرک آن را دست نزند.

2 - با قرآن به سرزمین دشمن سفر نکند.

3 - زمانى که جنب و یا بدون وضو هست قرآن را لمس نکند.
در حدیثى از امام رضا (ع) آمده است: (ولا تمس القرآن إذا کنت جنباً أو على غیر وضوء، ومس الأوراق).
اگر جنب یا بى وضو بودى به قرآن دست نزن، [اما] به ورق آن دست بزن.

4 - زن حایض آن را لمس نکند.

5 - حروف قرآن جز با وضو دست خورده نشود.

6 - کسى که حروف قرآن را لمس مى‌کند بدور از گناه و لغزش باشد.

7 - به برگه‌هاى قرآن احترام گذارده شود.

/ 0 نظر / 25 بازدید